onsdag 25. mars 2020

Intensivsykepleiere ønskes!


Sykepleie er en av landets mest populære utdanningsvalg. Det er forståelig. Det er et faglig innholdsrikt og variert yrke som fører deg i kontakt med mennesker i både sorg og glede. Du kommer tett på livet. Sykepleiere er en verdsatt yrkesgruppe nær sagt over hele verden, og det gir deg jobb hvor du enn måtte ønske å bosette deg. Slike kvaliteter er tiltrekkende. Det som kanskje ikke er like godt kjent er de utallige mulighetene for faglig spesialisering som følger av dette yrkesvalget.

Sykepleierutdanning er for eksempel en forutsetning for å bli jordmor eller helsesykepleier, og i disse dager har landet blitt kjent med intensivsykepleierne. Det er en av flere spesialiseringer på mastergradsnivå som er særlig orientert mot akutt og kritisk syke, og du finner dem i første rekke på alle våre sykehus. De er trent til å utføre sykepleie til svært syke pasienter, og har deriblant opptrening i å betjene respiratorer.

I dag er intensivsykepleiere ønsket landet over, og helsemyndighetene har antydet at det kan bli en mangel på intensivsykepleiere. Det har vært uttrykt bekymring for at utdanningskapasiteten innen intensivsykepleie over år har vært for lav, og flere antyder at utdanningen burde styrkes også innholdsmessig. Utdanningsmyndighetene har også de siste årene økt antall studieplasser innen de sykehusbaserte spesialiseringene innen sykepleie.

Ved Universitetet i Agder er en intensivsykepleie en av fire spesialiseringer i vårt mastergradsprogram i spesialsykepleie. Dette er et utdanningsprogram som gjennomføres i tett samarbeid med Sørlandets Sykehus HF, for i likhet med andre kliniske helsefaglige utdanningsprogram foregår store deler av utdanningen i klinikken. På Agder har vi over år hatt godt samarbeid også omkring disse utdanningene, og dette samarbeidet er svært viktig for at vi skal kunne møte den krisen vi nå står overfor på en god måte. 

Så en stor takk til ledelsen ved Sørlandets Sykehus, og til gode kolleger på de ulike avdelingene. De gjør en avgjørende innsats i den krisen vi nå er inne i, og får stor oppmerksomhet i disse dager. Det er bra. Men først og fremst er det svært mange av oss som vet at intensivsykepleierne har stor betydning når livet stormer og vi ikke klarer å ta hånd om oss selv eller våre nærmeste. Så hold ut og hold fast. Vi er mange som heier på dere - året rundt!