fredag 20. mars 2020

«Ja, jeg tror jo vi skal få det til»


Jeg har en fin jobb. Overskriften på dette innlegget er et direkte sitat fra en av mine gode kolleger. Hun sa dette da vi drøftet omlegginger av undervisnings- og læringsformer og tilpasninger til at universitetet er stengt. Min kollega har ansvar for undervisningsopplegg knyttet til mat og helse, og underviser vanligvis studentene på eller i nærheten av et kjøkken. Det er krevende tider både for både studenter og ansatte, og det fordrer både omstillingskompetanse og tilpasningsdyktighet på nye måter. På mange måter blir folk utfordret til å «sykle før de kan». I tillegg blir de bedt om å sykle fort på humpete veier og uopptråkket terreng. Universitetet stiller opp med teknologiske «støttehjul» i en imponerende fart, og gjør reisen noe mer trygg. Jeg er imponert over den jobben som har vært gjort etter at universitetet måtte stenge dørene, og vil berømme både studenter og ansatte for positiv innstilling og stor fleksibilitet. Dette gjør at jeg også tror vi skal få dette til. Jeg skrev det innledningsvis. Jeg har en fin jobb - takket være gode kolleger. God helg til alle!