søndag 15. mars 2020

UHR og korona


Universitetets- og høgskolerådet (UHR) er en medlems- og interesseorganisasjon for norske akkrediterte universiteter og høgskoler. UHR er organisert både i fellesstrategiske og fagstrategiske enheter. Universitetet i Agder er representer på ulike nivåer og flere på fakultetet deltar i råd og utvalg i regi av UHR. UHR skal fremme sektorens interesser, bidra til samordning og arbeidsdeling og skape gode møteplasser. Det er en viktig organisasjon som både inspirerer til erfaringsdeling og gir tilgang til informasjon. Nettsiden til UHR finner du her.

UHR samler også mye relevant informasjon for sektoren i disse tider, og har en egen informasjonsside knyttet til den pågående pandemien. Den finner du her. Jeg vil i særdeleshet gjøre oppmerksom på et brev som kom fra Kunnskapsdepartementet (KD) fredag 13. mars. Her gir departementet styringssignaler også i forhold til helsefag og studenter i praksis. Det vil fakultetsledelsen følge opp i starten av uka som kommer. Brevet fra KD finner du her.