torsdag 2. april 2020

Praksis for sisteårs sykepleierstudenter

Det har vært mye oppmerksomhet overfor sisteårsstudenter i sykepleie. Situasjonen endrer seg fortløpende, og vår holdning til det også. Men vi forsøker så langt det er mulig å opprettholde studieprogresjon. I dette innlegget gjengir jeg et innlegg som ble publisert på Fædrelandsvennen digitalt idag, og som kommer i papiravisen imorgen.
---
Universitetet i Agder legger opp til at sykepleierstudentene sluttfører sine studier til normal tid i en ellers unormal tid.

Av sykepleier og dekan Anders Johan W. Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Sykepleierstudent Robert Nilssen er intervjuet i Fædrelandsvennen 30. mars. Han er bekymret for sine studier, og mener at UiA gjør 300 studenter ute av stand til å bidra i helsevesenet i den pågående krisen. Fremfor å få utstedt vitnemål og dermed øke antall helsepersonell under koronakrisen, blir studentene avkrevd en omfattende skriftlig oppgave som vil ta flere måneder. Skolen gjør på den måten det motsatte av det regjeringen anbefaler, blir det hevdet i intervjuet.

Nilssen har rett i at koronakrisen har gjort det nødvendig å endre vurderingsformer også for sisteårsstudenter i sykepleie. 17 dager med praksisstudier blir nå erstattet av et prosjektarbeid. Men det er en overdrivelse at dette arbeidet vil ta flere måneder. Det handler om et emne på 10 studiepoeng som til vanlig består av både praktiske og teoretiske studier fordelt over seks uker. Det er også en fortegnelse av bildet å hevde at ikke sisteårsstudenter vil få muligheter til å bidra i helsevesenet i den pågående krisen. I likhet med ansatte og videreutdanningsstudenter, er sisteårsstudentene innmeldt til Helsedirektoratet. Vi inngår alle som reservepersonell for helsetjenesten, og kan kontaktes ved behov.

Det er riktig at sisteårsstudentene skulle vært i praksis mot slutten av studiet. Praksis inngår som del av et emne der studentene skal få kunnskaper om helsetjenestenes organisering og samhandlingsformer. Her skulle de skulle fått oppfølging og veiledning av fagsykepleiere og mellomledere. På grunn av den pågående pandemien har helsepersonell i denne type stillinger begrenset kapasitet til å ta imot og tilby studenter veiledning under praksis. Flere av våre samarbeidspartnere meldte at det derfor ikke var mulig å gjennomføre denne praksisperioden som planlagt.

Vår vurdering var at studentene i denne spesielle situasjonen kunne oppnå læringsutbytte i emnet uten å gjennomføre veiledede praksisstudier. Emnet ble derfor gjort om til et rent teoretisk studium. Dette er i tråd med Kunnskapsdepartementets føring om å opprettholde studieprogresjon. Det ivaretar praksisfeltets tilbakemelding om at denne formen for praksisstudier var vanskelig å gjennomføre som veiledet praksis. Det spiller også på lag med universitetets anbefaling om å legge om til digitale undervisnings- og vurderingsformer. 

Før vedtaket ble fattet, ble saken drøftet i fagmiljøet og støttet både av instituttledelsen og av de tillitsvalgte for de ansatte ved UiA. Saken ble også sendt ut på høring til de studenttillitsvalgte som også støttet løsningen. Vår ambisjon er å bidra til at studentene sluttfører sine studier til normal tid i en ellers unormal tid, og at studentene i årets avgangskull får samme kvalifikasjoner og kompetanse som andre uteksaminerte sykepleiere. Det innebærer at studiene må fullføres.

Hvert år uteksaminerer universitetet rundt 280 studenter på bachelorprogrammet i sykepleie. De har da fullført et studieløp over tre år som svarer til nasjonale og internasjonale krav og forskrifter. Det er tre intensive år med mange ulike og tidvis ambisiøse læringsmål. Selv ikke i dagens unntakssituasjon har Kunnskapsdepartementet endret på kravene til sykepleiernes sluttkompetanse. Det er forståelig. Har du et vitnemål som gir deg rett til å jobbe som sykepleier, så må helsetjenenestene være trygge på at alle kandidatene har den kompetansen som trengs. Det gjelder også for studenter som uteksamineres i 2020.