fredag 24. april 2020

Søkere til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap høsten 2020

Søkertallene til høyere utdanning er nå klare, og i likhet med resten av UH-sektoren har fakultetet gode søkertall i 2020. Samlet sett har vi en økning av antall 1. prioritet søkere til våre bachelorprogram på 13 %. Det er økning i søkertallet ved alle bachelorprogram med lite unntak av vårt bachelorprogram i folkehelsearbeid der vi har en liten nedgang.  

Bachelorprogrammet i sykepleie har samlet sett en økning på 12 % av søkere som har UiA som sitt førstevalg. Økningen er størst i Kristiansand, men det er stor økning også i Grimstad. Også våre masterprogram har en god økning av antall 1. prioritet søkere. Vi har en nedgang på 1. prioritet søkere til vårt masterprogram i klinisk helsevitenskap, men ellers er det økning på alle masterprogram. Samlet sett er det en økning på 6 %.  

Det er særlig gledelig å se at våre studier innen idrett og idrettsvitenskap har blitt enda mer populære. Bachelorprogrammet i idrett har 102 søkere i år, og det er 11% flere enn i 2019. For årsstudiet innen idrett er økningen av søkere på 34 %, mens på friluftsliv er økningen på hele 65 %. Masterprogrammet i idrettsvitenskap har med sine 111 søkere en økning på 27 % fra i fjor. Det er svært gode tall, og jeg gratulerer fagmiljøet ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving en masse. 

Det er selvsagt flere måter å forstå denne økningen i søkertall på. Jeg liker imidlertid å tenke at det først og fremst handler om kvaliteten på programmene, og det gode studie- og læringsmiljøet ved våre to campuser. Det skader heller ikke at Sørlandet er et fantastisk sted å leve og at både Grimstad og Kristiansand kommune er svært opptatt av å ta godt vare på sine studenter. Korona eller ikke, alle er hjertelig velkommen som studenter ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap til høsten. Vi skal gjøre vårt ytterste for å ta godt imot dere, og skape en minnerik studietid.