tirsdag 21. april 2020

Takk for innsatsen og velkommen tilbake!


I disse koronatider er det mange saker som settes på vent eller som får et annet uttrykk enn det pleier å ha. Det gjelder både i arbeidslivet og i hverdagslivet for øvrig. Også i akademia blir noe satt på vent, og en av de sakene som for tiden utsettes eller får nye uttrykk er avskjed med kjære kollegaer som går av med pensjon. Ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det mange som takker for seg som lønnede statlige arbeidstakere, og vi får ikke markert det like godt som vi pleier. Forhåpentligvis får vi tatt igjen det forsømte til høsten, og gi hver og en den oppmerksomhet som de fortjener. Mange av de som går av med pensjon i disse dager har vært med å bygge Universitetet i Agder, og fortjener en stor takk for sin innsats.

En av dem heter Esben Esther Pirelli Benestad. Sammen med sin kjære Elsa Almås har hen bygget opp et sexologisk utdanningsmiljø på Universitetet i Agder, og på den måten både satt kjønn i bevegelse og gjort seksuell helse mer betydningsfullt som fagområde. Videreutdanningen i sexologisk rådgivning er en av de mest populære og best søkte studiene ved Universitetet, og tilbakemeldingene fra studentene er gode når det gjelder studenttilfredshet og faglig utbytte.

Sammen med instituttleder Siri Håvås Haugland stakk jeg oppom Esben Esther med en blomst og en liten hilsen på hens siste arbeidsdag på Universitetet i Agder. Skjønt det er viktig å si at det var siste lønnede arbeidsdag. Jeg har stor tro på både studenter og kollegaer får glede av Esben Esther som professor emerit i lang tid fremover. Esben Esther har bidratt på mange måter i sine mange år ved Universitetet i Agder, og har bidratt til å endre både språk og kultur både på universitetet - og ellers. Jeg hadde gleden av å intervjue Esben Esther for noen få år tilbake om menneskers kamper for å finne seg en plass i en verden og bli anerkjent for de menneskene de opplevde seg å være. De som ønsker et gjensyn, kan klikke på denne lenken her.

Til Esben Esther og de mange som går av med pensjon i disse dager, vil jeg si tusen, tusen takk for innsatsen så langt, og velkommen tilbake J