fredag 8. mai 2020

Profesjoner i samspill

Universitetet i Agder ledes for tiden av en visjon om samskaping av kunnskap, og har tro på at kunnskap og kompetanse utvikles best i et samarbeid mellom berørte parter. UiA har derfor en viserektor for forskning og tverrfaglige satsninger. Tverrfaglighet og tverrfaglig samarbeid er ikke viktig kun for universitetet, men har gjennom mange år vært løftet frem som et viktig område for vårt velferdssamfunn. 

Vi får ikke i tilstrekkelig grad gjort nytte av den samlede kompetansen i samfunnet, og det har lenge vært en utfordring for tjenestene. Flere har derfor påpekt at tverrprofesjonelt samarbeid i sterkere grad må inn i studieplanene og læres under utdanningene. Vi må kjenne bedre til hverandre, og slik sett bli bedre kjent med hverandres styrker og begrensninger. Det blir med andre ord et mål i seg selv å gjøre studentene bedre i stand til å samarbeide med andre profesjoner i sitt framtidige yrke.

Ved Universitetet i Agder blir derfor alle studenter som skal bli sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, barnevernsarbeider, lærere og barnehagelærere kjent med et prosjekt som kalles PROFUND. Gjennom seminarer, diskusjoner, arbeid med case og praksis får studentene kjennskap til hverandres samfunnsmandat og profesjonsforståelse som en del av utviklingen av egen profesjonsidentitet. Dette arbeidet er nå presentert på en ny måte, og jeg anbefaler alle om å avsette 4 minutter og 42 sekunder til å se denne videoen. Du finner den her.