lørdag 31. oktober 2020

100 år med sykepleierutdanning i Agder

Den 1. november 2020, er det akkurat 100 år siden de første pasientene kom til det nybygde Aust-Agder og Arendal sykehus. Det var samme dag som den første eleven begynte på Aust-Agder og Arendal Sykepleierskeskole. Hennes navn var Gudrun Nilsen. Hun sluttførte utdanningen samme dato tre år senere, og ble den første av godt over 5000 sykepleiere som har blitt uteksaminert fra utdanningen som hadde sin spede oppstart i 1920. De har i stor grad bidratt til å utvikle helse- og omsorgstjenestene i Agder-regionen.

Utdanningen holdt hus i sykehuset de første tiårene, men har siden forlatt både sykehuset og Arendal. Idag er bachelorprogrammet i sykepleie en moderne universitetsutdanning lokalisert ved kampus Grimstad tilhørende Universitetet i Agder. Vi er ikke lenger lokalisert på sykehusområdet, men deler i dag lokaler med helse- og omsorgstjenestene i Grimstad kommune. Det illustrerer også utviklingstrekk innen helsevesenet, idet mange av oss idag får god hjelp fra sykepleiere ansatt i kommunen. 

Det var diakonisse Dorthea Engelstad som tok imot Gudrun Nilsen da hun begynte sin utdanning i 1920. Sykehuset hadde inngått en avtale med Diakonissehuset på Lovisenberg i Oslo om å forsyne sykehuset med sykepleiere, og om å ta ansvaret for å bygge opp utdanningen. Dette samarbeidet vedvarte til 1936. Historien om fremveksten av sykepleierutdanningen i Arendal har jeg beskrevet i kapitlet «Skolen i sykehuset» i boken «Utdanning til omsorg». Den ble publisert på Gyldendal Akademisk i 2010. 

Idag er det professor i sykepleievitenskap, Mariann Fossum, som leder sykepleierutdanningene i Grimstad og Kristiansand ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad i medisinsk vitenskap med spesialisering innen helse- og omsorgsfag fra Örebro Universitet, Sverige og har en videreutdanning i geriatrisk sykepleie og en mastergrad i sykepleievitenskap med fordypning i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har sin grunnutdanning i sykepleie fra Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo. 

I denne sammenhengen trekker jeg det frem for å vise noen lange linjer i arbeidet med å utdanne dyktige, modige og omsorgsfulle sykepleiere på Agder. Men også som illustrasjon på den enorme profesjonaliseringen og kompetansebyggingen som har skjedd innen sykepleien de siste 100 år. 

Vi er stolte av å ha en 100 årig sammenhengende utdanning av sykepleiere på Agder. Jeg vil gjerne få gratulere både nåværende og tidligere studenter med dagen og vil gjerne takke både nåværende og tidligere kollegaer for godt arbeid. Jeg ønsker også å takke Sørlandets Sykehus for godt samarbeid. Både Sørlandets Sykehus og Universitetet i Agder markerer jubileet første uka i november 2020.